Blog o přírodě , pravěku všeho co se toho týká.
- Utahraptor Stephen (Utylike)

Listopad 2010

Moje obrázky 9

19. listopadu 2010 v 19:34 | Utahraptor Stephen |  Má tvorba
d9
 Nad Jurským mořem se prohání hojno Anurognátů. Pár metrů od nich lovil ryby Ramphornychus a to vše ze zhora pozoroval Sordes.Všechny tyto druhy patrně přespávali v nedalekích jeskyních.

Oviraptoridae

19. listopadu 2010 v 17:59 | Utahraptor Stephen |  Klasifikace dinosaurů
Čeleď Oviraptoridae je skupinou vyhynulých teropodních dinosaurů, značně podobných ptákům.Citipati Jejich pozůstatky dnes známe z Mongolska a Číny a podle jedné dosud nezveřejněné zprávy také z Montany v USA. Šlo většinou o malé typy dvounohých dinosaurů, dosahujících maximální délky pouze kolem 2 metrů.

Druhy:
Banji
Gigantoraptor
Microvenator
Nomingia
Shixinggia
Oviraptor
Rinchenia
Nemegtomaia
Citipati
Heyuannia
Ingenia
Conchoraptor
Khaan
Machairasaurus

Ostrorep

19. listopadu 2010 v 17:51 | Utahraptor Stephen |  Zvířata
Ostrorep americký je takříkajíc živoucí fosilií, neboť je typickým představitelem druhově velice starých živočichů, kteří se v průběhu mnoha milionů let téměř nezměnili. Vědci se domnívají, že ostrorep patří k prvním živočichům, kteří se z vody odvážili vystoupit na pevninu.Tito neobvyklí krabi dorůstají velikosti až 70 centimetrů. Pocházejí ze západního pobřeží Spojených států amerických, kde žijí na písečném dně nedaleko od břehu moře.
Ostrorep

Arthropleura

18. listopadu 2010 v 19:08 | Utahraptor Stephen |  Ostatní Pravěká Stvoření
Arthropleura byl obrovský, asi 2 metry dlouhý členovec, patřící ke stonožkám. Byl to vlastně největší členovec, který kdy na Zemi vůbec byl. Žila v prvohorách, v karbonu. Její existence je doložena zachováním jejích stop ve skále, v dnešním Skotsku. Nevíme úplně přesně, jak vypadala, k dispozici máme pouze jednoduché fosilní nálezy, ale hodně televizních dokumentů se ji snažilo virtuálně zobrazit. Žila v tenkrát rozsáhlých, deštných pralesích. Nejspíše se živila tlejícím listím a dřevem.
Arthropleura

SPORE

18. listopadu 2010 v 18:50 | Utahraptor Stephen |  Hry

SPORETMje počítačová hra vytvořená studiem Maxis vydaná společností Electronic Arts v roce 2008. Hru navrhl Will Wright. Ve hře má hráč v rukou vývoj organismů od malé buňky až po vyspělé civilizace, létající do vesmíru. Hra se dělí na pět fází.

Buněčná fáze:SPORE1
Fáze vývoje tvorů:SPORE2
Kmenová fáze:
SPORE3
Civilizační fáze:SPORE4
Vesmírná fáze:

SPORE5
Příště si povíme více o Buněčné fázy


Pravěká Zoo:Do Austrálie v Oligocénu před 37-23mil. let(2/2)

15. listopadu 2010 v 16:21 | Utahraptor Stephen |  Příběhy
Megalania!  Obří druh varana dorůstajícího až 8 metrů a 700kg.okamžitě jsme se šli schovat do bezpečí křoví. Megalania vylezla z vody a začala větřit . Po chvíli se začala pomalu vléct směrem k nám,můj přítel byl docela nervózní , ale já v tom uviděl šanci na nové zvíře do parku.Otevřel jsem portál a megalania vlezla přímo do portálu.Poté jsme vyšli z lesa a uviděli jsme obrovské stádo Procoptodonů(pravěký klokan)v tom jsem uviděl možnost jak získat nové zvíře ,  otevřel jsem batoh ale najednou se zProcoptodoni trávy vyřítil Tylacoleo(vačnatec vypadající jako lev) a rozehnal celé stádo.  Procoptodoni byli příliš rychlý a utekli mu . Hned potom i Tylacoleo a my jsme se znovu vydali na výpravu do buše , šli jsme asi 2 hodiny , ale mezitím se v pravěké zoo již zjistilo že při minulé výpravě  s námi prošel černý pasažér a vrchní ošetřovatel se ho pokouší chytit. My  jsme ovšem museli zastavit a postavit tábor , jelikož se již začalo stmívat.Další den na to jsme se vypravili dál do buše. Šli jsme asi 40 minut  až jsme došli k oáze uprostřed buše a u ní bylo obrovské stádo Procoptodonů pár Diprotodonů a také samec druhu Palorchestes(vačnatec vypadající jako tapír).Najednou jsem uviděl ve skrytu trávy skrčeného Tylacolea , v tom byla má šance vběhl jsem před Tylacolea a otevřel jsem portál těsně před ním a Tylacoleo proběhl a o pár minut později se mi podařilo nalákat i zbytek sešlosti tedy té která se nerozprchla